pozri si celú ponuku zážitkových kurzov     najbližší kurz 17.05. / 17:30 – 20:30, Košice

kurz leadership a (seba)motivácia – nakopni hnací motor

Byť riadiacim pracovníkom znamená byť zodpovedným. S vedením ľudí sú spojené rôzne výzvy a úlohy. Ale ako správne viesť, riadiť a motivovať? Je líderstvo vrodená vlastnosť, alebo sa to dá naučiť? Vždy je sa čo učiť… A zodpovedný manažér by mal neustále hľadať možnosti, ako získať z oblasti riadenia stále viac vedomostí a praktických zručností.

o čom je tento kurz? 

som líder či manažér?

komunikačné štýly lídra

štýly riadenia a vedenia 

vývojové fázy tímu 

pyramída rozhodovania 

zložky výkonu a úspechu 

kurz leadership vedenie a riadenie timu

motivačné potreby

dávanie spätnej väzby

motivačný kompas

typológia zamestnancov

ako viesť porady

ako delegovať úlohy

     KLIKNI SEM A ZAREGISTRUJ SA NA ŠKOLENIE EŠTE DNES! DO ZAČIATKU TROJHODINOVÉHO WORKSHOPU OSTÁVA UŽ IBA:     

Zodpovedného lídra obklopujú zodpovední zamestnanci. Silný líder robí organizáciu silnejšou a podriadených úspešnejšími. Intenzívny kurz leadership kladie dôraz na úspešné riadenie ľudí a tiež na emocionálnu inteligenciu, ako základný nástroj moderného lídra. Počas tréningu získaš praktické tipy v oblasti vedenia ľudí. Objavíš nové koučovacie techniky, spoznáš svoj vlastný štýl vedenia ľudí. Na základe toho si uvedomíš svoje silné stránky či ohrozenia pri používaní preferovaného štýlu vedenia. Kurz leadership je zameraný aj na identifikáciu a zmapovanie situácie v tvojej skupine pomocou tímového koučovania.

A prečo koučing? Lebo koučovanie a koučovací prístup sú vôbec najsilnejšími a najefektívnejšími nástrojmi na motiváciu a sebamotiváciu! Kurz leadership ti pomôže identifikovať jednotlivé motivačné faktory tvojich podriadených a zvoliť účinné prístupy pre ich motiváciu. Osvojíš si nové techniky na zvýšenie motivácie a stimulácie zamestnancov. Presvedčíš sa aj o tom, že najúčinnejšia motivácia je sebamotivácia a zistíš ako k nej dospieť. Na kurze zodpovedný líder spoznáš k akému manažérskemu štýlu inklinuješ, ako s ním môžeš pracovať a aké sú jeho možné následky v praxi. Školenie ti pomôže identifikovať aj momenty, ktoré ti pomôžu budovať si prirodzenú autoritu. Zistíš, že drvivá väčšina motivačných techník nestojí firmu žiadne finančné prostriedky! Len treba vedieť, ktoré sú tie účinné…

A ak nevieš, tak sa opýtaj svojich zamestnancov v rámci hodnotiaceho rozhovoru. Ten  môže byť vedený rôznymi spôsobmi – formálne, kde hlavné slovo má nadriadený, či ako dialóg, kde väčšinu času rozpráva zamestnanec. Kurz leadership ti ukáže efektívny spôsob vedenia hodnotiacich rozhovorov, ktorý zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia zhody medzi manažérom a zamestnancom. Školenie zodpovedný líder ti ukáže najčastejšie chyby, ktorých sa hodnotitelia dopúšťajú pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to, ako sa im vyhnúť. Na základe celého tréningu budeš mať možnosť spoznať koučovacie metódy, ktorými dosiahneš vyšší stupeň objektivity a transparentnosti pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to ako prepojiť dávanie spätnej väzby s motiváciou.

referencie účastníkov:

Ďakujem lektorovi za skvelú skúsenosť, pohodovú atmosféru a prínosné informácie, ktoré viem okamžite využiť pri svojej práci.
Katarína Pajdiaková, vedúci prevádzky
Najväčšou hodnotou, ktorú som na kurze získala, je pre mňa iný pohľad na vedenie tímu a nové formy dávania a prijímania spätnej väzby.
Zuzana Szabadosová, manažér call centra
Naučila som sa, že je dôležité robiť ranné porady a získala som skvelé techniky pri dávaní spätnej väzby aj celkovej komunikácií s podriadenými.
Erika Fajferová, supervízor call centra
Skvelá atmosféra, hravou formou podané informácie a vtiahnutie účastníkov do deja zaujímavým spôsobom.
Dana Šimová, Comunique
Bol to plnohodnotne strávený čas. Naučila som sa, že treba počúvať aj ostatných a nepresadzovať len svoje názory.
Majka Jaduščáková, animátor

obsah celodenného (6 hodín) kurzu (68,00€ / 1 účastník):

-> komunikačné štýly vedenia „pull“ a „push“ a asertívne správanie pri vedení
-> fázy vývoja tímu; výkon a motivácia v rôznych štádiách; typológia členov skupiny
-> motivačný kompas – najjednoduchšie, najsilnejšie a najbežnejšie motivačné faktory
-> využitie koučovacieho prístupu pri dávaní spätnej väzby a pri hodnotiacich pohovoroch
-> delegovanie (aj ako forma motivácie) ako nástroj efektívneho využívania času manažéra

dvojdňový kurz (98,00€ / 1 účastník) obsahuje navyše:

-> postupy a nástroje ako zmeny pripraviť, viesť a potlačovat odpor proti zmenám
-> ako komunikovať zmeny a riadiť emócie pracovníkov, ako dosiahnuť prijatie zmeny
-> dôležitosť správnej prípravy spätnej väzby a konkrétny priebeh hodnotiaceho rozhovoru
-> ako využiť porady a meetingy na efektívne odovzdávanie a prijímanie spätnej väzby

kurz vedenie tímu absolvovali aj zamestnanci spoločností:

NAY elektrodom
artluk
Talking Heads_2
Čech sro_2

kurz vedenie timu 001

kurz vedenie timu 002

kurz vedenie timu 003

čo získaš a prečo by si mal školenie absolvovať?

-> Po absolvovaní kurzu leadeship, riadenie a vedenie tímu získaš vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využiješ vo svojej praxi pri manažovaní skupiny ľudí.
-> Budeš vedieť vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby.
-> Naučíš sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov, podriadenými i nadriadenými.
-> Získaš aj poznatky ako hodnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi.

kto by mal prísť? pre koho je školenie užitočné?

-> Školenie je určené primárne pre budúcich, začínajúcich ale aj „zabehnutých“ riadiacich pracovníkov, manažérov, supervízorov či teamleadrov.
-> Kurz prináša nové a zaujímavé nástroje aj pre personalistov, učiteľov, vychovávateľov aj lektorov.
-> Workshop je pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie viesť, komunikovať a motivovať ľudí (zamestnancov, podriadených, kolegov, skupinu predajcov…)

extra bonusy a benefity, ktoré získaš navyše bezplatne!

-> certifikát o absolvovaní školenia s odborným obsahom
-> školiace materiály a praktický pracovný zošit, s ktorým budeme aktívne pracovať počas kurzu
-> e-book „top hry na ranné porady a meetingy“ plný skvelých motivačných hier
-> dodatočná 30 minútová individuálna bezplatná konzultácia, ktorú môžeš využiť do troch mesiacov od absolvovania kurzu v prípade, ak by sa objavili nejaké ďalšie otázky či nejasnosti
-> zľava 20% na workshop „poď sa hrať“ platná do konca roka 2018
-> v cene je samozrejme aj drobné občerstvenie (káva, čaj, minerálka)

školenie vedie Tomi Gebe – certifikovaný kouč a lektor

-> Od roku 2006 do roku 2014 som pracoval v telekomunikačnej oblasti, kde som vystriedal pracovné pozície od predajcu cez kouča, lektora až po stredný manažment. Mám teda dlhoročné skúsenosti z reálneho života, vďaka čomu sú moje zážitkové kurzy praktické a získané vedomosti sú okamžite aplikovateľné. V roku 2015 som založil kouč.club. Pomáham ľuďom objaviť svoj potenciál a napredovať v rôznych oblastiach pracovného ale aj súkromného života. (viac o mne)

workshopy na Hlavnej 93 v Košiciach alebo aj na celom Slovensku!

-> trojhodinové podvečerné workshopy sa konajú v Košiciach na Hlavnej ulici 93 v priestoroch coworkingoveho centra co-Šicke (mapu nájdete aj na spodku stránky)
-> firemné školenia a workshopy pre väčšie skupiny organizujem kdekoľvek na Slovensku, moje kurzy už absolvovali účastníci aj v Prešove, v Žiline, v Banskej Bystrici, vo Svite či v Bratislave
-> v prípade záujmu o školenie mimo Košíc ma kontaktuj e-mailom: info@kouc.club

Tento kurz môžeš absolvovať aj formou tieňovania!

Využi jedinečné, netradičné ale o to efektívnejšie vzdelávanie formou tieňovania! Čo to znamená? Ide o druh mentoringu, kde ako lektor trávim celý deň s tebou alebo tvojimi zamestnancami v reálnom čase počas tvojej bežnej práce. Získam tak skutočný obraz o tom, ako tvoja práca funguje a kde sa dajú veci vylepšiť a zefektívniť. Dostávaš tak odo mňa okamžitú spätnú väzbu na rôzne situácie, s ktorými sa bežne stretávaš. Získaš tak tipy, triky a návody presne v súvislosti s tým čo aktuálne riešiš. Ako riadiaci pracovník či manažér dostávaš okamžitú odozvu počas práce so svojim tímom a informácie týkajúce sa teórie dokážeš tak aplikovať hneď pri ďalšej porade či dávaní spätnej väzby.
Pre ďalšie informácie o vzdelávaní formou tieňovania ma kontaktuj mailom: info@kouc.club! Teším sa na spoluprácu 🙂

     KLIKNI SEM A ZAREGISTRUJ SA NA ŠKOLENIE EŠTE DNES! DO ZAČIATKU TROJHODINOVÉHO WORKSHOPU OSTÁVA UŽ IBA:     

cenník pre kurz vedenie tímu a leadership

 • malé skupiny
 • od 18€
  1 hodina
 • jednodňový kurz
 • iba 68€
  6 hodín
 • dvojdňový kurz
 • iba 98€
  2 x 6 hodín
 • firemný kurz
 • 20%
  zľava

Chceš kurz pre viac ľudí? Potrebuješ ich preškoliť v kratšom čase alebo naopak im chceš dopriať viacdňový seminár? Alebo plánuješ hodinovú prednášku pre 100 účastníkov? Žiaden problém! Všetky kurzy viem upraviť tak, aby maximálne vyhoveli tvojim požiadavkám. Napíš mi svoje očakávania a svoju predstavu a vyžiadaj si cenovú ponuku mailom: info@kouc.club

Kurz môžeš absolvovať individuálne aj skupinovo. Školenia sú ukončené certifikátom o absolvovaní. Cena za kurz je vrátane priestoru, školiacich materiálov a pracovného zošita (platí pre trojhodinový aj šesťhodinový kurz). Školenie je šité na mieru, jeho obsah je tvorený spoločne s tebou, keďže mu predchádza osobný rozhovor na identifikáciu potrieb.

pozri si celú ponuku zážitkových kurzov     najbližší kurz 17.05. / 17:30 – 20:30, Košice

bezplatná konzultácia pred každým kurzom

Ponúkam jedinečné školenia a kurzy, ktorých sila je skrytá v individuálnom prístupe. Uvedomujem si unikátnosť každého klienta a preto realizácii kurzov predchádza dôkladná analýza potrieb formou bezplatnej konzultácie, aby obsah školenia bol šitý na mieru. Spoločne odkryjeme tvoje ciele a očakávania, v čom sa chceš zlepšiť a čo by sa malo zmeniť, aby som bol pre teba maximálne užitočný.  Čo má byť výsledkom? Akú situáciu potrebuješ vyriešiť? Čo by malo byť inak po absolvovaní kurzu? Na tieto a podobné otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

skolenie site na mieru

 Vytvor si kurz podľa svojich potrieb! Ak máš ďalšie otázky, tak vyplň formulár a ja sa ti v čo najkratšom čase ozvem, aby sme si dohodli detaily školenia.

tvoje celé meno

kontaktný e-mail

informácie ohľadom kurzu:

tvoja správa